Vizyonumuz

Vizyonumuz

Vizyonumuz

Bilimsel anlayışla donatılmış öğrenme ortamlarında, öğrenenlerin bireysel farklılıklarını dikkate alan, çok yönlü beceri gelişimini destekleyen eğitimler uygulayarak;

Atatürkçü, çağdaş, etik değerleri kazanmış, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, yeteneklerinin farkında olan ve bu yeteneklerini fırsata dönüştüren bireyler yetiştirmektir.